BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"considerable help" — Słownik kolokacji angielskich

considerable help kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znacząca pomoc
  1. considerable przymiotnik + help rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Flach will never believe the home players did not have considerable help.

powered by  eTutor logo