"heat" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

heat rzeczownik

rzeczownik + heat
Kolokacji: 34
Miami Heat • summer heat • body heat • afternoon heat • waste heat • desert heat • midday heat • heat of battle • ...
heat + rzeczownik
Kolokacji: 96
heat wave • heat source • heat transfer • heat exchanger • heat loss • Heat oil • heat energy • heat exhaustion • Heat oven • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
2. heat source = źródło gorąca heat source
3. heat transfer = rozchodzenie się ciepła heat transfer
5. heat loss = utrata ciepła heat loss
6. Heat oil = Gorąco olej Heat oil
7. heat energy = energia cieplna heat energy
9. Heat oven = Gorąco piekarnik Heat oven
10. heat pump = pompa ciepła heat pump
11. heat stroke = udar cieplny heat stroke
13. heat capacity = pojemność cieplna heat capacity
14. heat shield = osłona ciepłochronna heat shield
15. heat haze = rozedrgane powietrze heat haze
16. heat flow = przepływ ciepła heat flow
17. heat sink = radiator heat sink
18. heat lamp = lampa gorąca heat lamp
19. heat engine = silnik cieplny heat engine
21. heat dissipation = rozpraszanie ciepła heat dissipation
heat + czasownik
Kolokacji: 97
heat causes • heat makes • heat comes • heat rises • heat begins • ...
czasownik + heat
Kolokacji: 79
reduce heat • generate heat • absorb heat • produce heat • use heat • provide heat • lose heat • apply heat • win one's heat • ...
przymiotnik + heat
Kolokacji: 126
high heat • low heat • intense heat • medium-high heat • dead heat • extreme heat • medium-low heat • searing heat • white heat • ...
przyimek + heat
Kolokacji: 23
without heat • of heat • with heat • into heat • over heat • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.