"hard" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hard przysłówek

czasownik + hard
Kolokacji: 154
work hard • hit hard • try hard • swallow hard • play hard • breathe hard • push hard • press hard • stare hard • fight hard • die hard • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
  • The little man looked at me like he thought I was trying too hard.
  • So perhaps they were not trying too hard, after all.
  • But you're a good man and you try very hard.
  • You try to at least work hard, just to do something for the team.
  • Everybody's been trying too hard, because of who we are.
  • I knew from experience that she could be difficult without trying very hard.
  • "Then it might all come back to me without my trying very hard."
  • They try very hard, but never get anything for their efforts.
  • We've been trying very hard in that area to bring everybody together for a number of years.
  • The fact is that by now I wasn't trying very hard.
4. swallow hard = przełknąć z trudem swallow hard
7. breathe hard = oddychaj ciężko breathe hard
9. stare hard = wpatruj się mocno stare hard
10. fight hard = walczyć zaciekle, walczyć wytrwale fight hard
11. die hard = być trudnym do wykorzenienia, nie dawać się łatwo wykorzenić, być odpornym na zmiany die hard
12. run hard = pobiegnij mocno run hard
14. pull hard = pociągnij mocno pull hard
16. become harder = stój się twardszy become harder
17. get hard = dostać erekcji get hard
18. think hard = skupić się think hard
19. hard put = mocno połóż hard put
21. go hard = stwardniej go hard
22. lobby hard = lobby mocno lobby hard
26. listen hard = słuchaj mocno listen hard
27. land hard = ziemia mocno land hard
28. ride hard = pojedź mocno ride hard
29. laugh so hard = śmiać się tak twardy laugh so hard
31. drive hard = prowadź mocno drive hard
32. blow hard = dmuchnij mocno blow hard
33. squeeze hard = ściśnij mocno squeeze hard
37. lean hard = oprzyj się mocno lean hard
38. beat hard = zbij mocno beat hard
39. swing hard = zakołysz mocno swing hard
41. slam hard = trzaśnięcie mocno slam hard
42. made harder = uczyniony twardszy made harder
43. turn hard = obróć się mocno turn hard
45. blink hard = mrugnij mocno blink hard
46. find hard = znajdź mocno find hard
47. yank hard = szarpnięcie mocno yank hard
48. tug hard = szarpnięcie mocno tug hard

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.