"run harder" — Słownik kolokacji angielskich

run harder kolokacja
Popularniejsza odmiana: run hard
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij mocniej
  1. run czasownik + hard przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    He is running hard on his education record in Texas.

    Podobne kolokacje: