TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"hang" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hang czasownik

hang + rzeczownik
Kolokacji: 45
hang one's head • hang Man • hang one's hat • hang gliders • hang down one's back • ...
czasownik + hang
Kolokacji: 16
found hanging • seem to hang • try to hang • want to hang • go to hang • manage to hang • ...
hang + przyimek
Kolokacji: 71
hang out • hang up • hang from • hang over • hang around • hang down • hang above • hang onto • hang off • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 49
2. hang out = spędzać czas hang out
  • They became friends and over the next two months started hanging out together.
  • She started hanging out on the street in front of her house.
  • He hung out with his friends at the park all the time.
  • We understand each other enough to not hang out together.
  • So she started hanging out with people who did her thing.
  • They sit in the car just hanging out for a while.
  • "Can you be a security system and hang out with me at the same time?"
  • We must tell them they should try hanging out in the church.
  • The student can hang out and read up at the same time.
  • They met at art school and had hung out ever since.
4. hang up = rozłączyć się, odłożyć słuchawkę (podczas rozmowy telefonicznej) hang up
5. hang around = pałętać się, kręcić się (po jakimś miejscu) hang around
6. hang down = zwisaj hang down
7. hang above = zawieś wyżej hang above
8. hang onto = zawieszać na hang onto
9. hang below = zawieś poniżej hang below
10. hang beside = zawieszać obok hang beside
12. hang upon = odnosić się kogoś lub czegoś z gorącym uczuciem hang upon
13. hang behind = wlec się z tyłu hang behind
14. hang in = wytrzymać, nie poddawać się, nie dać się hang in
15. hang between = zawieś pośrodku hang between
17. hang by = zawieszać przez hang by
18. hang under = zawieś poniżej hang under
19. hang at = zawieszać przy hang at
20. hang off = trzymać się na uboczu, trzymać się z daleka hang off
21. hang across = zawieś wszerz hang across
22. hang against = zawieszać przeciwko hang against
23. hang near = zawieś blisko hang near
24. hang on = trzymać się kurczowo hang on
27. hang before = zawieś wcześniej hang before
28. hang about = pałętać się, kręcić się (po jakimś miejscu) hang about
29. hang after = zawieś potem hang after
30. hang until = zawieszać do czasu gdy hang until
31. hang beneath = zawieś poniżej hang beneath
32. hang around with = pałętać się z hang around with
33. hang out with = wystawać z hang out with
35. hang out at = wystawać przy hang out at
36. hang out in = wystawać w hang out in
37. hang out on = powieś na zewnątrz hang out on
38. hang out of = wystawać z hang out of
39. hang back = trzymać się na uboczu hang back
40. hang during = zawieszać podczas hang during
41. hang up in = odkładać słuchawkę w hang up in
42. hang down from = zwisaj w dół hang down from
43. hang without = zawieś na zewnątrz hang without
44. hang inside = zawieś do środka hang inside
45. hang along = zawieś wzdłuż hang along
46. hang into = zawieszać do hang into
47. hang through = zawieś całkowicie hang through
48. hang up to = zwisaj w górę hang up to
49. hang alongside = zawieszać wzdłuż hang alongside
hang + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 108
hang open • hang low • hang together • hang heavy • hang loosely • hang upside down • hang motionless • hang loose • hang tough • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.