PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"grin" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

grin czasownik

czasownik + grin
Kolokacji: 5
stand grinning • help grinning • stop grinning • keep grinning • sit grinning
grin + przyimek
Kolokacji: 24
grin at • grin down • grin up • grin from • grin with • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. grin at = uśmiechnij się grin at
2. grin down = uśmiech w dół grin down
3. grin up = uśmiech w górę grin up
4. grin from = uśmiech z grin from
5. grin with = uśmiech z grin with
6. grin in = uśmiech w grin in
7. grin to = uśmiech aby grin to
8. grin through = uśmiechnij się całkowicie grin through
9. grin up at = uśmiech w górę przy grin up at
  • He grinned up at me, hands flat on either side of the drawing.
  • The young man was beneath the sign again, still grinning up at her.
  • She grinned up at the long green length of him.
  • He lay down on the bed and grinned up at her.
  • The three sat in a row, grinning up at us.
  • She grinned up at the man then, her face glowing.
  • I looked down to see the penguin grinning up at me.
  • He lay full length on the floor, grinning up at them.
  • The man grinned up at us and asked for a match.
  • He grinned up at her, shaking the water from his eyes.
10. grin down at = uśmiech w dół przy grin down at
11. grin over = uśmiech ponad grin over
12. grin into = uśmiech do grin into
13. grin for = uśmiech dla grin for
grin + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 96
grin broadly • grin suddenly • grin widely • grin sheepishly • grin wryly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.