KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"grin" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

grin czasownik

czasownik + grin
Kolokacji: 5
stand grinning • help grinning • stop grinning • keep grinning • sit grinning
grin + przyimek
Kolokacji: 24
grin at • grin down • grin up • grin from • grin with • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
(1) at, down, up, from, with, ...
Kolokacji: 12
1. grin at = uśmiechnij się grin at
2. grin down = uśmiech w dół grin down
3. grin up = uśmiech w górę grin up
4. grin from = uśmiech z grin from
5. grin with = uśmiech z grin with
6. grin in = uśmiech w grin in
7. grin to = uśmiech aby grin to
8. grin through = uśmiechnij się całkowicie grin through
9. grin up at = uśmiech w górę przy grin up at
10. grin down at = uśmiech w dół przy grin down at
11. grin over = uśmiech ponad grin over
12. grin into = uśmiech do grin into
grin + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 96
grin broadly • grin suddenly • grin widely • grin sheepishly • grin wryly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.