"green" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

green rzeczownik

rzeczownik + green
Kolokacji: 155
Mark Green • Bowling Green • Dallas Green • Mr. Green • Al Green • collard green • Village Green • Adolph Green • Dennis Green • ...
green + rzeczownik
Kolokacji: 24
Green River • Green Mountain • Green Day • Green Street • Green Island • ...
green + czasownik
Kolokacji: 61
Green says • Green makes • Green wins • Green takes • Green plays • ...
czasownik + green
Kolokacji: 13
put greens • include greens • eat greens • hit several greens • serve with greens • ...
przymiotnik + green
Kolokacji: 46
mixed green • dark green • fresh green • deep green • leafy green • ...
przyimek + green
Kolokacji: 13
of greens • to greens • in greens • by Adolph Green • with greens • ...

green przymiotnik

green + rzeczownik
Kolokacji: 706
green light • green eye • green space • green bean • green grass • green card • green hill • green tea • green salad • green pepper • ...
czasownik + green
Kolokacji: 21
turn green • go green • look green • paint green • glow green • ...
przysłówek + green
Kolokacji: 13
slightly green • predominantly green • intensely green • pretty green • faintly green • ...
green + przyimek
Kolokacji: 8
green with • green in • green for • green on • green to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.