"green" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

green rzeczownik

rzeczownik + green
Kolokacji: 155
Mark Green • Bowling Green • Dallas Green • Mr. Green • Al Green • collard green • Village Green • Adolph Green • Dennis Green • ...
green + rzeczownik
Kolokacji: 24
Green River • Green Mountain • Green Day • Green Street • Green Island • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. Green River = Zielona Rzeka Green River
2. Green Mountain = Zielona Góra Green Mountain
3. Green Day = Green Day Green Day
4. Green Street = Zielona Ulica Green Street
5. Green Island = Zielona Wyspa Green Island
6. Green Hill = Zielone Wzgórze Green Hill
7. greens fee = zieloni opłata greens fee
8. Green Lake = Zielone Jezioro Green Lake
green + czasownik
Kolokacji: 61
Green says • Green makes • Green wins • Green takes • Green plays • ...
czasownik + green
Kolokacji: 13
put greens • include greens • eat greens • hit several greens • serve with greens • ...
przymiotnik + green
Kolokacji: 46
mixed green • dark green • fresh green • deep green • leafy green • ...
przyimek + green
Kolokacji: 13
of greens • to greens • in greens • by Adolph Green • with greens • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.