"green" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

green rzeczownik

rzeczownik + green
Kolokacji: 155
Mark Green • Bowling Green • Dallas Green • Mr. Green • Al Green • collard green • Village Green • Adolph Green • Dennis Green • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
1. Mark Green = Mark Zielony Mark Green
2. Bowling Green = Murawa do gry w bowls Bowling Green
3. Dallas Green = Dallas Zielony Dallas Green
4. Mr. Green = Mr. Zielony Mr. Green
5. Al Green = Al Zielony Al Green
6. collard green = kapusta liściasta zielony collard green
8. Adolph Green = Adolph Zielony Adolph Green
9. Dennis Green = Dennis Zielony Dennis Green
10. salad green = sałatka zielony salad green
11. Manager Dallas Green = Kierownik Dallas Zielony Manager Dallas Green
12. Ms. Green = Ms. Zielony Ms. Green
13. Seth Green = Seth Zielony Seth Green
14. Dr. Green = Dr Zielony Dr. Green
16. Peter Green = Green Peter Peter Green
17. mustard green = musztarda zielony mustard green
18. Tom Green = Tom Zielony Tom Green
19. baby green = dziecko zielony baby green
20. Shawn Green = Shawn Zielony Shawn Green
21. Dock Green = Dok Zielony Dock Green
22. John Green = Green John John Green
23. Spring Green = Wiosna Zielony Spring Green
24. Jeff Green = Jeff Zielony Jeff Green
green + rzeczownik
Kolokacji: 24
Green River • Green Mountain • Green Day • Green Street • Green Island • ...
green + czasownik
Kolokacji: 61
Green says • Green makes • Green wins • Green takes • Green plays • ...
czasownik + green
Kolokacji: 13
put greens • include greens • eat greens • hit several greens • serve with greens • ...
przymiotnik + green
Kolokacji: 46
mixed green • dark green • fresh green • deep green • leafy green • ...
przyimek + green
Kolokacji: 13
of greens • to greens • in greens • by Adolph Green • with greens • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.