BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"facility" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

facility rzeczownik

rzeczownik + facility
Kolokacji: 289
training facility • research facility • production facility • sports facility • storage facility • manufacturing facility • port facility • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 65
1. training facility = pomieszczenie do szkoleń training facility
8. care facility = miejsce opieki, dom opieki care facility
9. practice facility = obiekt próbny practice facility
10. health facility = placówka zdrowotna, placówka służby zdrowia health facility
12. aviation facility = obiekt lotniczy aviation facility
  • The passenger terminal and general aviation facility are on the western side of the main runway.
  • For most of its existence, the airport has been a general aviation facility.
  • It currently provides general aviation facilities, though there are plans to bring commercial service to the airport by 2012.
  • Richmond is served by a major commercial airport and several smaller general aviation facilities.
  • It was an active naval aviation facility from 1942 to 1946.
  • The airport has full service general and corporate aviation facilities.
  • In recent years, the city has become best known for its aviation facilities, after a fashion.
  • This school was the only military aviation facility in Uruguay until 1935.
  • In modern times, major commercial airports are located around the state, with many additional general aviation facilities.
  • Plans call for developing this airport into the second largest aviation facility in the state.
13. detention facility = ośrodek, w którym tymczasowo przetrzymuje się cudzoziemców nielegalnie przebywających w USA detention facility
14. parking facility = obiekt parkingowy parking facility
19. treatment facility = obiekt traktowania treatment facility
20. community facility = obiekt społeczny community facility
22. dining facility = stołówka dining facility
25. healthcare facility = obiekt ochrony zdrowia healthcare facility
26. health care facility = obiekt ochrony zdrowia health care facility
29. conference facility = obiekt konferencyjny conference facility
31. support facility = wsparcie obiekt support facility
32. hospital facility = obiekt szpitalny hospital facility
34. studio facility = obiekt studia studio facility
35. parish facility = obiekt parafialny parish facility
39. credit facility = kredyt, produkt kredytowy credit facility
42. repair facility = obiekt naprawy repair facility
43. computer facility = centrum informatyczne computer facility
45. prison facility = obiekt więzienny prison facility
46. service facility = obiekt usługowy service facility
48. processing facility = obiekt przetwarzania processing facility
49. oil facility = obiekt naftowy oil facility
50. kitchen facility = obiekt kuchenny kitchen facility
51. fitness facility = fitnessu obiekt fitness facility
52. testing facility = obiekt testowy testing facility
53. shopping facility = zakupy obiekt shopping facility
54. camping facility = obiekt biwakowania camping facility
55. distribution facility = obiekt dystrybucyjny distribution facility
56. teaching facility = obiekt nauczycielski teaching facility
57. airport facility = obiekt lotniska airport facility
58. restroom facility = obiekt toalety restroom facility
60. sanitation facility = instalacja sanitarna sanitation facility
62. shower facility = obiekt prysznicowy shower facility
63. bathroom facility = obiekt łazienki bathroom facility
64. power facility = obiekt ze wspomaganiem power facility
65. picnic facility = obiekt pikniku picnic facility
facility + rzeczownik
Kolokacji: 13
facilities management • facilities manager • facility improvement • facility maintenance • Leisure facilities Events Park • ...
facility + czasownik
Kolokacji: 66
facility includes • facility opens • facility provides • facility serves • facility houses • ...
czasownik + facility
Kolokacji: 91
maintain facilities • provide facilities • share facilities • include facilities • offer facilities • expand one's facilities • ...
przymiotnik + facility
Kolokacji: 249
new facility • medical facility • recreational facility • public facility • nuclear facility • modern facility • educational facility • ...
przyimek + facility
Kolokacji: 21
of facilities • for facilities • to facilities • with facilities • in facilities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.