"toilet facility" — Słownik kolokacji angielskich

toilet facility kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obiekt klozetowy
  1. toilet rzeczownik + facility rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    So what would you do if there are no toilet facilities?