"aviation facility" — Słownik kolokacji angielskich

aviation facility kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obiekt lotniczy
  1. aviation rzeczownik + facility rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The passenger terminal and general aviation facility are on the western side of the main runway.

powered by  eTutor logo