"prison facility" — Słownik kolokacji angielskich

prison facility kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obiekt więzienny
  1. prison rzeczownik + facility rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    With 7,950 inmates, prison facilities in the city were 631 over capacity.

powered by  eTutor logo