BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"extensive" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

extensive przymiotnik

extensive + rzeczownik
Kolokacji: 389
extensive use • extensive collection • extensive damage • extensive research • extensive network • extensive experience • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 83
1. extensive use = używanie na szeroką skalę extensive use
5. extensive network = rozległa sieć extensive network
9. extensive study = szeroko zakrojona nauka extensive study
11. extensive knowledge = rozległa wiedza extensive knowledge
15. extensive library = rozległa biblioteka extensive library
17. extensive work = szeroko zakrojona praca extensive work
18. extensive tour = wielka wycieczka extensive tour
19. extensive range = szeroki zakres extensive range
20. extensive program = długi program extensive program
23. extensive system = rozległy system extensive system
  • The extensive restoration is expected to take a number of years.
  • However, in the late 1990s 122 received a more extensive restoration.
  • Between 1946 and 1950, extensive restoration of the church took place.
  • Finally, in 1985, extensive restoration was done to the inside and out.
  • During the following years the power plant went through extensive restoration.
  • Some of these are not in service, and even require extensive restoration.
  • Another extensive restoration was carried on in the 15th century.
  • In the years 1993 to 1995 the building enjoyed an extensive restoration.
  • Between 1968 and 1974, the church underwent an extensive restoration.
  • After extensive restoration and expansion, the building is in use as a museum since 1991.
27. extensive review = obszerna recenzja extensive review
29. extensive travel = znaczna podróż extensive travel
30. extensive garden = rozległy ogród extensive garden
31. extensive record = długie dokumentacja extensive record
34. extensive holding = szeroko zakrojona dzierżawa extensive holding
35. extensive menu = długie menu extensive menu
36. extensive note = długa notatka extensive note
38. extensive service = szeroko zakrojona usługa extensive service
39. extensive campaign = szeroko zakrojona kampania extensive campaign
40. extensive ground = rozległy teren extensive ground
41. extensive history = rozległa historia extensive history
42. extensive career = szeroko zakrojona kariera extensive career
44. extensive contact = rozległy kontakt extensive contact
45. extensive operation = znaczna operacja extensive operation
48. extensive surgery = szeroko zakrojona operacja extensive surgery
51. extensive development = znaczne rozwinięcie extensive development
52. extensive evidence = rozległe dowody extensive evidence
53. extensive series = znaczna seria extensive series
55. extensive support = szeroko zakrojone poparcie extensive support
56. extensive archive = rozległe archiwum extensive archive
58. extensive power = szeroka moc extensive power
59. extensive land = rozległa ziemia extensive land
60. extensive report = długi raport extensive report
61. extensive facility = szeroko zakrojony obiekt extensive facility
62. extensive amount = rozległa ilość extensive amount
64. extensive view = rozległy widok extensive view
65. extensive correspondence = rozległa korespondencja extensive correspondence
66. extensive consultation = obszerna konsultacja extensive consultation
67. extensive overhaul = znaczny przegląd extensive overhaul
68. extensive preparation = szeroko zakrojone przygotowanie extensive preparation
69. extensive array = rozległy szeroki wachlarz extensive array
71. extensive set = rozległy zbiór extensive set
72. extensive resource = rozległy zasób extensive resource
73. extensive project = szeroki projekt extensive project
74. extensive forest = rozległy las extensive forest
75. extensive estate = rozległy majątek extensive estate
76. extensive property = zmienna ekstensywna extensive property
77. extensive treatment = znaczne traktowanie extensive treatment
79. extensive involvement = znaczne uczestnictwo extensive involvement
80. extensive interest = rozległy interes extensive interest
81. extensive debate = znaczna debata extensive debate
82. extensive detail = rozległy szczegół extensive detail
83. extensive data = rozległe dane extensive data
przysłówek + extensive
Kolokacji: 8
most extensive • fairly extensive • far more extensive • pretty extensive • unusually extensive • ...
extensive + przyimek
Kolokacji: 5
extensive in • extensive of • extensive with • extensive including • extensive for

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.