TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"estate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

estate rzeczownik

rzeczownik + estate
Kolokacji: 54
housing estate • country estate • family estate • council estate • Crown Estate • ...
estate + rzeczownik
Kolokacji: 167
estate agent • estate developer • estate broker • estate market • estate tax • estate development • estate price • estate firm • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 46
1. estate agent = agent nieruchomości estate agent
2. estate developer = firma developerska estate developer
  • The family sold its land to a real estate developer in the 1950s.
  • Last spring, his parents sold to real estate developers for almost $2 million.
  • Now, though, they're starting to act like real estate developers.
  • The first issue came down hard on real estate developers.
  • Few other real estate developers see the business that way.
  • By the 1980's, he was a leading real estate developer.
  • Within a few years, he had made millions as a real estate developer.
  • And he is going into business as a real estate developer.
  • By the age of 21, he had become a successful real estate developer.
  • The name was given in the late 19th century by a real estate developer.
3. estate broker = pośrednik nieruchomości estate broker
4. estate market = majątek rynek estate market
5. estate tax = podatek od spadku estate tax
6. estate company = majątek spółka estate company
7. estate development = rozwój majątku estate development
8. estate price = cena majątku estate price
9. estate firm = firma majątku estate firm
10. estate investment = inwestycja w nieruchomości estate investment
11. estate value = wartość majątku estate value
12. estate executive = kierownictwo majątku estate executive
13. estate investor = inwestor majątku estate investor
14. estate industry = przemysł majątku estate industry
15. estate loan = pożyczka majątku estate loan
16. estate agency = biuro pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, agencja nieruchomości, biuro nieruchomości estate agency
17. estate lawyer = prawnik majątku estate lawyer
18. estate holding = dzierżawa majątku estate holding
19. estate transaction = transakcja majątku estate transaction
20. estate boom = majątek huk estate boom
21. estate business = majątek biznes estate business
22. estate office = biuro pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, agencja nieruchomości, biuro nieruchomości estate office
23. estate deal = majątek umowa estate deal
24. estate planning = planowanie spadkowe estate planning
25. estate investment trust = majątek fundusz inwestycyjny estate investment trust
26. estate sales = kiermasze majątku estate sales
27. estate project = majątek projekt estate project
28. Real Estate Board = Nieruchomości Komisja Real Estate Board
29. estate owner = posiadacz majątku estate owner
30. estate manager = administrator nieruchomości ziemskiej estate manager
31. estate venture = śmiałe przedsięwzięcie majątku estate venture
32. estate professional = profesjonalista majątku estate professional
33. estate brokerage = majątek prowizja maklerska estate brokerage
34. estate expert = specjalista majątku estate expert
35. estate asset = atut majątku estate asset
36. estate property = majątek nieruchomość estate property
37. Manhattan estate lawyer = Manhattan prawnik majątku Manhattan estate lawyer
38. estate portfolio = portfolio majątku estate portfolio
39. estate concern = niepokój majątku estate concern
40. estate interest = interes majątku estate interest
41. estate management = zarządzanie majątkiem estate management
42. estate empire = imperium majątku estate empire
43. estate law = prawo majątku estate law
44. estate transfer tax = majątek podatek transferowy estate transfer tax
45. estate service = majątek usługa estate service
46. estate speculator = spekulant majątku estate speculator
estate + czasownik
Kolokacji: 32
estate passes • estate includes • estate belongs • estate goes • estate sells • ...
czasownik + estate
Kolokacji: 67
own estate • sell estate • leave one's estate • buy estate • invest in estate • estate valued • include estate • succeed to the estates • ...
przymiotnik + estate
Kolokacji: 89
real estate • residential estate • industrial estate • large estate • private estate • commercial estate • small estate • new estate • ...
przyimek + estate
Kolokacji: 15
to one's estate • at one's estate • for estate • with estates • in estate • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.