"estate market" — Słownik kolokacji angielskich

estate market kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): majątek rynek
  1. estate rzeczownik + market rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As of 2010, China's real estate market is the largest in the world.

powered by  eTutor logo