TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"endure" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

endure czasownik

endure + rzeczownik
Kolokacji: 55
endure pain • endure hardship • endure several years • endure conditions • endure criticism • ...
endure + przyimek
Kolokacji: 27
endure for • endure in • endure from • endure at • endure with • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
1. endure for = znosić dla endure for
2. endure in = znosić w endure in
4. endure at = znosić przy endure at
6. endure on = znosić na endure on
7. endure to = znosić aby endure to
9. endure by = znosić przez endure by
10. endure without = znieś na zewnątrz endure without
11. endure until = znosić do czasu gdy endure until
12. endure through = znieś całkowicie endure through
13. endure over = znosić ponad endure over
14. endure after = znieś potem endure after
15. endured since = zniesiony od tej pory endured since
endure + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 14
long endure • stoically endure • patiently endure • merely endure • simply endure • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.