Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"endure" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

endure czasownik

endure + rzeczownik
Kolokacji: 55
endure pain • endure hardship • endure several years • endure conditions • endure criticism • ...
endure + przyimek
Kolokacji: 27
endure for • endure in • endure from • endure at • endure with • ...
endure + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 14
long endure • stoically endure • patiently endure • merely endure • simply endure • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(2) merely, simply
Kolokacji: 2
(3) silently, bad
Kolokacji: 2
1. silently endure = cicho znieś silently endure
2. endure worse = znieś gorzej endure worse

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.