Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"endure" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

endure czasownik

endure + rzeczownik
Kolokacji: 55
endure pain • endure hardship • endure several years • endure conditions • endure criticism • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
(2) hardship, tragedy
Kolokacji: 2
(4) condition, wind, weather
Kolokacji: 3
(5) criticism, attack
Kolokacji: 2
(7) abuse, insult, ridicule
Kolokacji: 3
1. endure abuse = znieś nadużycie endure abuse
2. endure insults = znieś zniewagi endure insults
3. endure ridicule = znieś pośmiewisko endure ridicule
(10) punishment, beating
Kolokacji: 2
(11) poverty, stress, isolation
Kolokacji: 3
(12) storm, violence
Kolokacji: 2
(13) threat, confinement
Kolokacji: 2
endure + przyimek
Kolokacji: 27
endure for • endure in • endure from • endure at • endure with • ...
endure + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 14
long endure • stoically endure • patiently endure • merely endure • simply endure • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.