TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"endure from" — Słownik kolokacji angielskich

endure from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znosić z
  1. endure czasownik + from przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    As a boy he had endured abuse from his father.

    Podobne kolokacje: