ANGIELSKI NA WIELKANOC!Roczny kurs angielskiego online -40%. Ucz się bezpiecznie z domu.Sprawdź

"employee" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

employee rzeczownik

rzeczownik + employee
Kolokacji: 128
government employee • hotel employee • bank employee • department employee • state employee • agency employee • ...
employee + rzeczownik
Kolokacji: 78
employee benefit • Service Employees International Union • employee union • employee relation • employee morale • ...
employee + czasownik
Kolokacji: 154
employee receives • employee works • employee pays • employee uses • employee takes • employee says • employee makes • ...
czasownik + employee
Kolokacji: 122
hire employees • allow employees • pay employees • represent employees • tell employees • include employees • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 39
7. employ several employees = zatrudnij kilku pracowników employ several employees
9. ask employees = zapytaj pracowników ask employees
13. keep employees = zatrzymaj pracowników keep employees
14. treat one's employees = traktować czyjś pracownicy treat one's employees
16. move several employees = przenieś kilku pracowników move several employees
  • "That is not what we encourage our employees to do."
  • You should encourage your employees to share what they know about customers and the market.
  • "We will be encouraging our employees to make use of it."
  • How can you encourage your employees to get involved and stand as candidates?
  • Instead we encourage our employees to turn lights off when they leave.
  • He encourages his employees to spend time with their families.
  • It encourages its employees to do the same on an individual basis.
  • Corporations can help by encouraging their employees to get involved.
  • Some corporations encourage their employees to do it on company time.
  • Enron encouraged its employees to buy stock in the company.
19. grow to several employees = urośnij do kilku pracowników grow to several employees
23. involve employees = obejmij pracowników involve employees
25. send employees = wyślij pracowników send employees
27. find employees = znajdź pracowników find employees
28. inform employees = informuj pracowników inform employees
29. retain employees = zachowaj pracowników retain employees
31. attract employees = przyciągnij pracowników attract employees
32. recruit employees = pracownicy nowego pracownika recruit employees
33. prohibit employees = zakaż pracownikom prohibit employees
34. use employees = pracownicy wykorzystania use employees
35. help employees = pomoc pracownicy help employees
36. motivate employees = mobilizować się pracownicy motivate employees
37. get employees = sprowadzeni pracownicy get employees
38. force employees = pracownicy siły force employees
39. employee is fired = pracownik jest wyrzucony employee is fired
przymiotnik + employee
Kolokacji: 142
public employee • full-time employee • Municipal Employee • federal employee • civilian employee • part-time employee • ...
przyimek + employee
Kolokacji: 21
per employee • among employees • between employees • for employees • to employees • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.