"tell one's employees" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: tell employees
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś pracownicy
  1. tell czasownik + employee rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Tell your employees to phone or write if they're sick.

    Podobne kolokacje: