"tell employees" — Słownik kolokacji angielskich

tell employees kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz pracownikom
  1. tell czasownik + employee rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Tell your employees to phone or write if they're sick.

    Podobne kolokacje: