"electricity" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

electricity rzeczownik

rzeczownik + electricity
Kolokacji: 8
mains electricity • household electricity • grid electricity • voltage electricity • hydro electricity • ...
electricity + rzeczownik
Kolokacji: 67
electricity generation • electricity supply • electricity bill • electricity price • electricity production • electricity market • ...
electricity + czasownik
Kolokacji: 20
electricity comes • electricity flows • electricity goes • powered by electricity • electricity generates • ...
czasownik + electricity
Kolokacji: 49
generate electricity • produce electricity • provide electricity • supply electricity • use electricity • conduct electricity • sell electricity • ...
przymiotnik + electricity
Kolokacji: 26
static electricity • cheap electricity • renewable electricity • solar electricity • reliable electricity • ...
przyimek + electricity
Kolokacji: 14
without electricity • into electricity • of electricity • for electricity • with electricity • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.