"buy electricity" — Słownik kolokacji angielskich

buy electricity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup elektryczność
  1. buy czasownik + electricity rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    At present, customers are forced to buy electricity from one of the four power companies that serve their region.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo