"produce electricity" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wytwórz elektryczność
  1. produce czasownik + electricity rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In the spring of 1994 the power plant was able to once again produce electricity.