"electricity price" — Słownik kolokacji angielskich

electricity price kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cena za elektryczność
  1. electricity rzeczownik + price rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Last May the agency allowed a 10 percent increase in electricity prices.