BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"educational" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

educational przymiotnik

educational + rzeczownik
Kolokacji: 302
educational institution • educational program • educational system • educational opportunity • educational organization • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 78
2. educational program = program edukacyjny educational program
  • The Internet has become an important part of many educational programs.
  • This is in addition to the $1 million for the educational program.
  • The bill will give $520 million more to general higher educational programs.
  • Why wasn't she in a special educational program as required under federal law?
  • There are also plans to offer educational programs at the site.
  • Most are open to the public and school groups for educational programs.
  • There are educational programs available to help people who have to live with pain.
  • The president said new educational programs would take an environmental view of each site.
  • In 2003, the museum began to offer educational and long children's programs.
  • It is also true that past educational programs have not seemed to help.
3. educational system = system edukacji educational system
7. educational material = materiał edukacyjny educational material
8. educational activity = działalność edukacyjna educational activity
9. educational service = usługa edukacyjna educational service
10. educational facility = dydaktyczny obiekt educational facility
11. educational need = potrzeba edukacyjna educational need
12. educational experience = pouczające doświadczenie educational experience
13. educational resource = dydaktyczny zasób educational resource
14. educational reform = edukacyjna reforma educational reform
18. educational policy = polityka oświatowa educational policy
19. educational programming = edukacyjne programowanie educational programming
20. educational tool = dydaktyczne narzędzie educational tool
21. educational level = oświatowy poziom educational level
22. educational value = edukacyjna wartość educational value
23. educational institute = zakład wychowawczy educational institute
24. educational project = pedagogiczny projekt educational project
25. educational center = edukacyjne centrum educational center
26. educational benefit = edukacyjna korzyść educational benefit
28. educational attainment = edukacyjne osiągnięcie educational attainment
29. educational philosophy = oświatowa filozofia educational philosophy
30. educational goal = pedagogiczny cel educational goal
31. educational environment = edukacyjne środowisko educational environment
32. educational film = film edukacyjny educational film
33. educational issue = pedagogiczna kwestia educational issue
34. educational effort = edukacyjny wysiłek educational effort
35. educational work = edukacyjna praca educational work
37. educational group = edukacyjna grupa educational group
38. educational software = oprogramowanie edukacyjne educational software
39. educational mission = edukacyjna misja educational mission
40. educational achievement = edukacyjne osiągnięcie educational achievement
41. educational psychology = psychologia wychowawcza educational psychology
42. educational use = edukacyjne wykorzystanie educational use
45. educational game = gra edukacyjna educational game
46. educational initiative = oświatowa inicjatywa educational initiative
48. educational foundation = pedagogiczna podstawa educational foundation
49. educational setting = dydaktyczna sceneria educational setting
50. educational content = treść edukacyjna educational content
51. educational research = edukacyjne badania educational research
52. educational campaign = kampania edukacyjna educational campaign
53. educational video = edukacyjny film wideo educational video
54. educational charity = oświatowa dobroczynność educational charity
57. educational technology = technika kształcenia educational technology
58. educational practice = edukacyjna praktyka educational practice
60. educational toy = zabawka edukacyjna, zabawka rozwijająca wyobraźnię educational toy
61. educational curriculum = oświatowy program nauczania educational curriculum
62. educational theory = pedagogiczna teoria educational theory
63. educational quality = oświatowa jakość educational quality
64. educational problem = edukacyjny problem educational problem
65. educational television = telewizja edukacyjna educational television
66. educational leader = edukacyjny przywódca educational leader
67. educational excellence = edukacyjna perfekcja educational excellence
68. educational book = dydaktyczna książka educational book
69. educational information = oświatowe informacje educational information
70. educational community = edukacyjna społeczność educational community
71. educational seminar = edukacyjne seminarium educational seminar
72. educational method = pedagogiczna metoda educational method
73. educational workshop = edukacyjny warsztat educational workshop
74. educational approach = edukacyjne podejście educational approach
75. educational exchange = edukacyjna wymiana educational exchange
76. educational sector = edukacyjny sektor educational sector
77. educational matter = pedagogiczna sprawa educational matter
78. educational leadership = oświatowe przywództwo educational leadership

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.