"educational opportunity" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): edukacyjna okazja
  1. educational przymiotnik + opportunity rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A person's social class has a significant impact on their educational opportunities.

podobne do "educational opportunity" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "educational opportunity" po angielsku

rzeczownik