"great opportunity" — Słownik kolokacji angielskich

great opportunity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świetna okazja
  1. great przymiotnik + opportunity rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He was back in control, and with a great opportunity.