PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"driver" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

driver rzeczownik

rzeczownik + driver
Kolokacji: 116
taxi driver • truck driver • bus driver • cab driver • ambulance driver • device driver • NASCAR driver • train driver • van driver • ...
driver + rzeczownik
Kolokacji: 27
driver license • drivers championship • driver training • driver error • drivers seat • ...
driver + czasownik
Kolokacji: 251
driver stops • driver drives • driver takes • driver tries • driver says • driver turns • driver gets • driver uses • driver looks • ...
czasownik + driver
Kolokacji: 58
use drivers • driver is killed • tell the driver • warn drivers • allow the driver • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. use drivers = kierowcy wykorzystania use drivers
4. warn drivers = ostrzeż kierowców warn drivers
6. ask the driver = zapytaj kierowcę ask the driver
8. include drivers = obejmuj kierowców include drivers
9. stop drivers = kierowcy zatrzymania stop drivers
10. race driver = kierowca wyścigu race driver
11. pay the driver = zapłać kierowcę pay the driver
12. provide drivers = dostarcz kierowcom provide drivers
przymiotnik + driver
Kolokacji: 146
drunk driver • drunken driver • young driver • new driver • American driver • professional driver • British racing driver • only driver • ...
przyimek + driver
Kolokacji: 19
among drivers • for drivers • of drivers • by drivers • with drivers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.