Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"driver" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

driver rzeczownik

rzeczownik + driver
Kolokacji: 116
taxi driver • truck driver • bus driver • cab driver • ambulance driver • device driver • NASCAR driver • train driver • van driver • ...
driver + rzeczownik
Kolokacji: 27
driver license • drivers championship • driver training • driver error • drivers seat • ...
driver + czasownik
Kolokacji: 251
driver stops • driver drives • driver takes • driver tries • driver says • driver turns • driver gets • driver uses • driver looks • ...
czasownik + driver
Kolokacji: 58
use drivers • driver is killed • tell the driver • warn drivers • allow the driver • ...
przymiotnik + driver
Kolokacji: 146
drunk driver • drunken driver • young driver • new driver • American driver • professional driver • British racing driver • only driver • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
(4) professional, amateur
Kolokacji: 2
(5) British, burly
Kolokacji: 2
(6) only, lone, stranded
Kolokacji: 3
(8) main, independent
Kolokacji: 2
1. bad driver = zły kierowca bad driver
2. livery-cab driver = kierowca liberia-taksówka livery-cab driver
3. big driver = duży kierowca big driver
4. uniformed driver = umundurowany kierowca uniformed driver
5. injured driver = ranny kierowca injured driver
6. disabled driver = niepełnosprawny kierowca disabled driver
7. impaired driver = słaby kierowca impaired driver
8. long driver = długi kierowca long driver
9. tall driver = wysoki kierowca tall driver
10. startled driver = zaskoczony kierowca startled driver
11. handicapped driver = upośledzony kierowca handicapped driver
(11) best, better
Kolokacji: 2
(16) black, angry, irate
Kolokacji: 3
(17) local, economic, real
Kolokacji: 3
(18) licensed, unlicensed, valid
Kolokacji: 3
(21) Brazilian, Canadian, Mexican
Kolokacji: 3
(22) different, average, human
Kolokacji: 3
(24) regular, full-time, part-time
Kolokacji: 3
(26) race-car, tow-truck
Kolokacji: 2
(27) popular, favorite
Kolokacji: 2
(28) teenage, teen-age, Palestinian
Kolokacji: 3
(29) current, back-seat, late, dead
Kolokacji: 4
(30) single, individual, personal
Kolokacji: 3
(33) sleepy, drowsy, unsuspecting
Kolokacji: 3
(34) third-party, second-place
Kolokacji: 2
(35) stock-car, official
Kolokacji: 2
(36) rude, courteous
Kolokacji: 2
przyimek + driver
Kolokacji: 19
among drivers • for drivers • of drivers • by drivers • with drivers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.