Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"driver" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

driver rzeczownik

rzeczownik + driver
Kolokacji: 116
taxi driver • truck driver • bus driver • cab driver • ambulance driver • device driver • NASCAR driver • train driver • van driver • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
(3) device, pile, screw, union
Kolokacji: 4
(5) test, Formula, solo
Kolokacji: 3
(6) rally, race, stunt
Kolokacji: 3
(8) auto, Greyhound
Kolokacji: 2
(12) delivery, livery
Kolokacji: 2
(13) camel, mule
Kolokacji: 2
(14) cart, rickshaw
Kolokacji: 2
(16) tank, transport, Cup, vehicle
Kolokacji: 4
(18) lead, Ford, Chase
Kolokacji: 3
(19) stock, robot, harness
Kolokacji: 3
1. stock car racing driver = samochód kierowca wyścigowy stock car racing driver
2. robot driver = kierowca automatyczny robot driver
3. harness driver = kierowca uprzęży harness driver
(20) submarine, titanium
Kolokacji: 2
(21) tanker, cattle
Kolokacji: 2
(22) Linux, Window
Kolokacji: 2
(23) loudspeaker, nut
Kolokacji: 2
driver + rzeczownik
Kolokacji: 27
driver license • drivers championship • driver training • driver error • drivers seat • ...
driver + czasownik
Kolokacji: 251
driver stops • driver drives • driver takes • driver tries • driver says • driver turns • driver gets • driver uses • driver looks • ...
czasownik + driver
Kolokacji: 58
use drivers • driver is killed • tell the driver • warn drivers • allow the driver • ...
przymiotnik + driver
Kolokacji: 146
drunk driver • drunken driver • young driver • new driver • American driver • professional driver • British racing driver • only driver • ...
przyimek + driver
Kolokacji: 19
among drivers • for drivers • of drivers • by drivers • with drivers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.