Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"driver" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

driver rzeczownik

rzeczownik + driver
Kolokacji: 116
taxi driver • truck driver • bus driver • cab driver • ambulance driver • device driver • NASCAR driver • train driver • van driver • ...
driver + rzeczownik
Kolokacji: 27
driver license • drivers championship • driver training • driver error • drivers seat • ...
driver + czasownik
Kolokacji: 251
driver stops • driver drives • driver takes • driver tries • driver says • driver turns • driver gets • driver uses • driver looks • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 47
(2) drive, push, urge, press
Kolokacji: 4
(11) go, open, wear, die, fail, ...
Kolokacji: 16
(13) compete, win, hit, score
Kolokacji: 4
2. driver wins = kierowca wygrywa driver wins
3. driver hits = kierowca uderza driver hits
4. driver scores = wyniki kierowcy driver scores
(14) pull, haul, jerk, yank
Kolokacji: 4
(15) leave, forget
Kolokacji: 2
(17) want, like
Kolokacji: 2
(19) hold, agree, qualify, check
Kolokacji: 4
(24) follow, obey, comply
Kolokacji: 3
(25) avoid, escape, get
Kolokacji: 3
(26) swerve, veer, spin, weave
Kolokacji: 4
(27) choose, select, prefer, pick
Kolokacji: 4
(29) slow, slump
Kolokacji: 2
(30) crash, ram, jam
Kolokacji: 3
(31) flee, survive, exceed
Kolokacji: 3
(32) stare, glance, peer
Kolokacji: 3
(33) spend, blow
Kolokacji: 2
(34) grin, smile
Kolokacji: 2
(35) laugh, chuckle
Kolokacji: 2
(36) curse, swear, maintain, insist
Kolokacji: 4
(37) whip, lash, floor
Kolokacji: 3
(38) apologize, plead, license
Kolokacji: 3
czasownik + driver
Kolokacji: 58
use drivers • driver is killed • tell the driver • warn drivers • allow the driver • ...
przymiotnik + driver
Kolokacji: 146
drunk driver • drunken driver • young driver • new driver • American driver • professional driver • British racing driver • only driver • ...
przyimek + driver
Kolokacji: 19
among drivers • for drivers • of drivers • by drivers • with drivers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.