PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"development" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

development rzeczownik

rzeczownik + development
Kolokacji: 188
housing development • software development • product development • community development • character development • ...
development + rzeczownik
Kolokacji: 208
development project • development program • development corporation • development agency • development effort • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 76
11. development cycle = cykl produkcyjny development cycle
13. development center = centrum rozwoju, ośrodek rozwoju (proces oceny kompetencji) development center
16. development tool = narzędzie programistyczne development tool
20. development right = prawo rozwoju development right
23. development environment = środowisko programowania development environment
25. development work = prace badawczo-rozwojowe development work
27. United Nations Development Program = Organizacja Narodów Zjednoczonych Rozwój Program United Nations Development Program
30. development issue = kwestia rozwoju development issue
33. Inter-American Development Bank = Chować/pochować-Amerykanin bank rozwoju Inter-American Development Bank
34. development site = miejsce rozbudowy development site
37. development time = czas opracowania development time
39. Asian Development Bank = Azjatycki Bank Rozwoju Asian Development Bank
46. development pressure = ciśnienie rozwoju development pressure
50. development deal = rozwój umowa development deal
51. development proposal = propozycja rozwoju development proposal
55. development area = strefa rozwoju gospodarczego development area
60. development zone = specjalna strefa gospodarcza development zone
61. development model = model rozwoju development model
63. software development tool = narzędzie programistyczne softwarowe software development tool
64. development official = urzędnik rozwoju development official
66. development firm = firma rozwoju development firm
67. development community = rozwój społeczność development community
69. development potential = możliwości rozwojowe development potential
development + czasownik
Kolokacji: 120
development occurs • development includes • development continues • development leads • development begins • ...
czasownik + development
Kolokacji: 181
promote development • stimulate development • undergo development • arrest Development • allow development • ...
przymiotnik + development
Kolokacji: 387
economic development • far development • recent development • residential development • commercial development • ...
przyimek + development
Kolokacji: 33
under development • during development • of development • for development • between development • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.