"devastating" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

devastating przymiotnik

devastating + rzeczownik
Kolokacji: 83
devastating effect • devastating earthquake • devastating impact • devastating blow • devastating fire • devastating loss • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. devastating effect = druzgocący efekt devastating effect
2. devastating earthquake = pustosząc trzęsienie ziemi devastating earthquake
3. devastating impact = niszczący wpływ devastating impact
4. devastating fire = pustosząc ogień devastating fire
5. devastating blow = pustosząc uderzenie devastating blow
6. devastating loss = pustosząc stratę devastating loss
7. devastating attack = niszczycielski atak devastating attack
8. devastating consequence = pustosząc konsekwencję devastating consequence
9. devastating war = pustosząc wojnę devastating war
10. devastating flood = niszczycielska powódź devastating flood
11. devastating defeat = pustosząc porażkę devastating defeat
12. devastating disease = pustosząc chorobę devastating disease
13. devastating result = druzgoczący rezultat devastating result
przysłówek + devastating
Kolokacji: 7
most devastating • potentially devastating • particularly devastating • absolutely devastating • equally devastating • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.