"devastating" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

devastating przymiotnik

devastating + rzeczownik
Kolokacji: 83
devastating effect • devastating earthquake • devastating impact • devastating blow • devastating fire • devastating loss • ...
przysłówek + devastating
Kolokacji: 7
most devastating • potentially devastating • particularly devastating • absolutely devastating • equally devastating • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.