"date" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

date rzeczownik

rzeczownik + date
Kolokacji: 142
release date • publication date • expiration date • completion date • target date • trial date • closing date • opening date • court date • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 44
1. release date = data premiery (np. płyty) release date
  • Not just his release date but what he was going to do.
  • The release date of the book has just been set.
  • The release date was set for the summer of 2004.
  • Development is still under way and no release date has been set.
  • No release date for the single has been set yet.
  • The release date would be in the summer of 2013.
  • The new release date was to be in the Fall of 2006.
  • A release date has not been made yet for the film.
  • No word of a release date has been made public yet.
  • No release date for the new record has been set.
3. expiration date = termin końcowy, data ważności, data przydatności expiration date
4. completion date = termin ukończenia, termin realizacji completion date
5. target date = termin docelowy, data docelowa target date
6. trial date = data procesu (sądowego) trial date
7. opening date = data otwarcia opening date
8. closing date = ostateczny termin closing date
9. court date = data rozprawy court date
10. launch date = data wypuszczenia (nowego produktu) launch date
11. start date = data rozpoczęcia start date
12. delivery date = termin dostawy delivery date
14. tour date = data wycieczki tour date
15. election date = data wyborcza election date
16. dinner date = data obiadu dinner date
19. execution date = data stracenia execution date
20. rain date = data deszczowa rain date
24. air date = data emisji reklamy, termin emisji reklamy air date
26. expiry date = termin końcowy, data ważności, data przydatności expiry date
27. lunch date = data lunchu lunch date
29. end date = data końcowa end date
30. play date = umówione spotkanie w celu wspólnej zabawy, zabawa dla dzieci (wcześniej umówiona) play date
31. maturity date = termin płatności, termin wymagalności maturity date
32. concert date = data koncertowa concert date
34. cutoff date = cutoff data cutoff date
35. hearing date = data słuchu hearing date
36. search date = poszukiwania data search date
37. date Policy start date = data data rozpoczęcia polityczna date Policy start date
38. R. Release date = R. data zwalniająca R. Release date
39. retirement date = data emerytury retirement date
40. filing date = data wniesienia (np. skargi) filing date
41. radiocarbon date = data izotopu węgla C14 radiocarbon date
42. calendar date = termin kalendarzowy calendar date
43. date of one's marriage = data z czyjś małżeństwo date of one's marriage
44. deadline date = data ostatecznego terminu deadline date
date + rzeczownik
Kolokacji: 15
date palm • date rape • date Policy start date • date line • date range • ...
date + czasownik
Kolokacji: 44
date varies • date indicates • date goes • date coincides • date comes • ...
czasownik + date
Kolokacji: 102
play dates • include dates • release date is pushed • date listed • date specified • born date • go out on a date • date is set • ...
przymiotnik + date
Kolokacji: 112
later date • exact date • early date • late date • due date • blind date • future date • specific date • approximate date • effective date • ...
przyimek + date
Kolokacji: 26
to date • till date • by date • since that date • following each date • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.