"darling" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

darling rzeczownik

rzeczownik + darling
Kolokacji: 16
Ron Darling • Alistair Darling • media darling • Helen Darling • Mr Darling • ...
darling + czasownik
Kolokacji: 11
darling says • Darling goes • darling knows • Darling pitches • darling whispers • ...
czasownik + darling
Kolokacji: 3
know darling • worry darling • call darling
przymiotnik + darling
Kolokacji: 10
little darling • poor darling • critical darling • sweet darling • precious darling • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. little darling = kochane maleństwo little darling
2. sweet darling = słodkie kochanie sweet darling
3. new darling = nowe kochanie new darling
4. old darling = stare kochanie old darling
5. current darling = obecne kochanie current darling
(2) poor, critical
Kolokacji: 2
(3) precious, dear, pampered
Kolokacji: 3
przyimek + darling
Kolokacji: 4
of Darling • to Darling • for Darling • with Darling

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.