"darling" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

darling rzeczownik

rzeczownik + darling
Kolokacji: 16
Ron Darling • Alistair Darling • media darling • Helen Darling • Mr Darling • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(1) Ron, Candy, Internet, Cherry
Kolokacji: 4
(2) Alistair, Wendy, Jennifer
Kolokacji: 3
1. Alistair Darling = Alistair Kochanie Alistair Darling
2. Wendy Darling = Wendy Kochanie Wendy Darling
3. Jennifer Darling = Jennifer Kochanie Jennifer Darling
(4) mr, Ms
Kolokacji: 2
(5) David, Gary, James
Kolokacji: 3
darling + czasownik
Kolokacji: 11
darling says • Darling goes • darling knows • Darling pitches • darling whispers • ...
czasownik + darling
Kolokacji: 3
know darling • worry darling • call darling
przymiotnik + darling
Kolokacji: 10
little darling • poor darling • critical darling • sweet darling • precious darling • ...
przyimek + darling
Kolokacji: 4
of Darling • to Darling • for Darling • with Darling

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.