"darling" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

darling rzeczownik

rzeczownik + darling
Kolokacji: 16
Ron Darling • Alistair Darling • media darling • Helen Darling • Mr Darling • ...
darling + czasownik
Kolokacji: 11
darling says • Darling goes • darling knows • Darling pitches • darling whispers • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(1) say, whisper
Kolokacji: 2
1. Darling goes = Kochanie idzie Darling goes
2. darling knows = kochanie wie darling knows
3. Darling pitches = Śliczne boiska Darling pitches
4. Darling gets = Kochanie dostaje Darling gets
5. darling thinks = kochanie myśli darling thinks
6. Darling makes = Kochanie robi Darling makes
7. Darling tries = Kochanie próbuje Darling tries
8. Darling comes = Kochanie przychodzi Darling comes
9. Darling wants = Kochanie chce Darling wants
czasownik + darling
Kolokacji: 3
know darling • worry darling • call darling
przymiotnik + darling
Kolokacji: 10
little darling • poor darling • critical darling • sweet darling • precious darling • ...
przyimek + darling
Kolokacji: 4
of Darling • to Darling • for Darling • with Darling

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.