"Little Darling" — Słownik kolokacji angielskich

Little Darling kolokacja
Popularniejsza odmiana: little darling
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kochane maleństwo
  1. little przymiotnik + darling rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "The little darling does have a nice way with words."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo