"darling says" — Słownik kolokacji angielskich

darling says kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kochanie mówi
  1. darling rzeczownik + say czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    "Darling, a woman with a bottom like that could say anything"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo