"custom" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

custom rzeczownik

rzeczownik + custom
Kolokacji: 17
U.S. Custom • custom of one's people • burial custom • marriage custom • folk custom • ...
custom + rzeczownik
Kolokacji: 134
customs official • Custom House • customs duty • customs officer • customs agent • customs union • Customs Service • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
1. customs official = celnik, celniczka, urzędnik urzędu celnego customs official
4. customs officer = celnik, celniczka, urzędnik urzędu celnego customs officer
  • Things didn't work out between her and the customs officer.
  • He worked as a customs officer before taking up art.
  • "But what about the Customs officer who was killed on the road?"
  • "Just tell me what you know about the Customs officer."
  • This was not the view of the local customs officer.
  • "You will have to talk to the customs officer about that."
  • The customs officers run their eyes over us as if we weren't there.
  • "Next," the customs officer said as he looked up from his table.
  • It had to be provided to the customs officer in the process of check up.
  • You should always be ready to show this letter to customs officers.
12. Customs Enforcement = Wprowadzanie w życie celne Customs Enforcement
13. customs procedure = procedura celna customs procedure
15. custom design = zwyczaj projekt custom design
16. Immigration Customs Enforcement = Wprowadzanie w życie imigracyjne celne Immigration Customs Enforcement
17. United States Customs Service = Stany Zjednoczone Służba Celna United States Customs Service
18. customs post = posterunek celny customs post
19. custom software = program komputerowy wykonany na zamówienie użytkownika, oprogramowanie wykonywane na zlecenie użytkownika custom software
custom + czasownik
Kolokacji: 40
custom makes • custom dictates • custom requires • custom varies • custom demands • ...
czasownik + custom
Kolokacji: 43
adopt customs • follow the custom • custom made • custom is observed • custom built • ...
przymiotnik + custom
Kolokacji: 105
local custom • ancient custom • old custom • social custom • traditional custom • ...
przyimek + custom
Kolokacji: 17
through customs • by custom • for customs • of customs • with customs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.