"create" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

create czasownik

create + rzeczownik
Kolokacji: 843
create jobs • create opportunities • create conditions • create works • create tension • create controversy • create confusion • ...
czasownik + create
Kolokacji: 93
help create • begin creating • enable to create • start creating • attempt to create • avoid creating • combined to create • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
(1) help, use, enjoy, put, spend
Kolokacji: 8
(3) enable, imbue
Kolokacji: 2
1. aim to create = cel stworzyć aim to create
3. plan to create = plan stworzenia plan to create
4. decide to create = zdecyduj się stworzyć decide to create
5. designed to create = zaprojektowany by stworzyć designed to create
7. take to create = zabierać stwarzać take to create
8. choose to create = postanów stworzyć choose to create
9. decide create = decydować stwarzać decide create
10. founded to create = założony stworzyć founded to create
(10) hope, wish
Kolokacji: 2
(12) agree, tend, look, seem
Kolokacji: 4
(14) mean, entail
Kolokacji: 2
create + przyimek
Kolokacji: 61
created by • created following • created during • create within • create through • ...
create + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 112
newly created • originally created • create equal • created specifically • artificially created • initially created • actually create • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.