"create" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

create czasownik

create + rzeczownik
Kolokacji: 843
create jobs • create opportunities • create conditions • create works • create tension • create controversy • create confusion • ...
czasownik + create
Kolokacji: 93
help create • begin creating • enable to create • start creating • attempt to create • avoid creating • combined to create • ...
create + przyimek
Kolokacji: 61
created by • created following • created during • create within • create through • ...
create + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 112
newly created • originally created • create equal • created specifically • artificially created • initially created • actually create • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.