"create" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

create czasownik

create + rzeczownik
Kolokacji: 843
create jobs • create opportunities • create conditions • create works • create tension • create controversy • create confusion • ...
czasownik + create
Kolokacji: 93
help create • begin creating • enable to create • start creating • attempt to create • avoid creating • combined to create • ...
create + przyimek
Kolokacji: 61
created by • created following • created during • create within • create through • ...
create + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 112
newly created • originally created • create equal • created specifically • artificially created • initially created • actually create • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
(3) equal, equally
Kolokacji: 2
(4) specifically, generally
Kolokacji: 2
(6) actually, literally, truly
Kolokacji: 3
(7) eventually, finally
Kolokacji: 2
(9) effectively, potentially
Kolokacji: 2
(10) officially, formally
Kolokacji: 2
(11) simply, merely
Kolokacji: 2
2. created shortly = stworzony wkrótce created shortly
3. partly created = częściowo stworzyć partly created
5. create large = stwarzać duży create large
(20) constantly, invariably
Kolokacji: 2
(21) expressly, explicitly, clearly
Kolokacji: 3
(23) frequently, occasionally
Kolokacji: 2
(24) consciously, unconsciously
Kolokacji: 2
(25) continuously, temporarily
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.