"create" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

create czasownik

create + rzeczownik
Kolokacji: 843
create jobs • create opportunities • create conditions • create works • create tension • create controversy • create confusion • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 152
(3) condition, element, wind
Kolokacji: 3
(8) incentive, policy, strategy
Kolokacji: 3
(10) wealth, thing, money
Kolokacji: 3
(19) sculpture, texture, statue
Kolokacji: 3
(30) standard, norm
Kolokacji: 2
1. create standards = stwórz standardy create standards
2. create norms = stwórz normy create norms
(67) scenario, habitat, setting
Kolokacji: 3
(69) monster, pain, mischief, demon
Kolokacji: 4
(71) mural, fresco
Kolokacji: 2
(81) portrait, picture, depiction
Kolokacji: 3
(87) garden, plantation
Kolokacji: 2
(88) fund, infrastructure, saving
Kolokacji: 3
(93) risk, vulnerability
Kolokacji: 2
(96) profile, chart, graph
Kolokacji: 3
(99) game, card, puzzle, bridge
Kolokacji: 4
(102) role, hero, caricature
Kolokacji: 3
(103) label, tag
Kolokacji: 2
(104) force, storm, violence
Kolokacji: 3
(106) cover, fire, pit, hell
Kolokacji: 4
(107) heat, race, hurdle
Kolokacji: 3
(108) shadow, shade
Kolokacji: 2
(109) millions, dozens
Kolokacji: 2
(110) museum, bank
Kolokacji: 2
(116) vision, visuals
Kolokacji: 2
(117) access, right, door
Kolokacji: 3
(119) profit, revenue, income
Kolokacji: 3
(121) pollution, smog
Kolokacji: 2
(122) app, remixes, storyboard
Kolokacji: 3
(125) name, nickname
Kolokacji: 2
(127) shortage, scarcity
Kolokacji: 2
(128) pathway, lane
Kolokacji: 2
(129) disparity, others, inequality
Kolokacji: 3
(130) damage, distortion
Kolokacji: 2
(133) fiction, poem, novel, storyline
Kolokacji: 4
(134) drug, cost, remedy
Kolokacji: 3
(135) imagery, visualization, dream
Kolokacji: 3
(137) martyr, scapegoat
Kolokacji: 2
(138) toy, puppet, doll, slide, Dolly
Kolokacji: 5
(139) technique, wrinkle
Kolokacji: 2
(141) intimacy, optimism
Kolokacji: 2
(142) current, eddy
Kolokacji: 2
(143) entertainment, distraction
Kolokacji: 2
(144) wetland, soil, farmland, marsh
Kolokacji: 4
(145) antibody, organ
Kolokacji: 2
(148) goodwill, invoice
Kolokacji: 2
(149) etching, engraving
Kolokacji: 2
(150) uniformity, inconsistency
Kolokacji: 2
(151) redundancy, embarrassment
Kolokacji: 2
(152) inequity, equity
Kolokacji: 2
czasownik + create
Kolokacji: 93
help create • begin creating • enable to create • start creating • attempt to create • avoid creating • combined to create • ...
create + przyimek
Kolokacji: 61
created by • created following • created during • create within • create through • ...
create + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 112
newly created • originally created • create equal • created specifically • artificially created • initially created • actually create • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.