PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"cover" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cover czasownik

cover + rzeczownik
Kolokacji: 404
cover expenses • cover topics • cover politics • cover sports • cover losses • cover fire • cover subjects • cover events • cover parts • ...
czasownik + cover
Kolokacji: 34
help cover • try to cover • extended to cover • expanded to cover • begin covering • used to cover • need to cover • want to cover • ...
cover + przyimek
Kolokacji: 51
covered with • cover up • covered by • covered under • covered in • ...
cover + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 91
completely covered • partially covered • barely cover • entirely covered • partly covered • fully covered • once cover • well covered • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
4. entirely covered = całkowicie przykryć entirely covered
5. partly covered = częściowo przykryć partly covered
6. fully covered = w pełni przykryć fully covered
7. once cover = kiedyś przykryj once cover
8. well covered = dobrze przykryć well covered
9. later covered = później przykryć later covered
13. mainly cover = głównie przykryj mainly cover
14. widely covered = powszechnie przykryty widely covered
16. largely covered = w dużej mierze przykryć largely covered
20. actually cover = faktycznie przykryj actually cover
21. adequately covered = wystarczająco przykryty adequately covered

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.